Telf.: 93 846 64 70

Detecció d'Incendi


 

DETECTOR FOC 30

 

Són moltes les empreses que precisen d’un Sistema de Detecció i Extinció d’Incendi. A Telgra portem anys treballant en ells i optimitzant-ne els mecanismes per una resposta ràpida i eficaç. Un Sistema de Detecció d’Incendis capta senyals de fum, i en cas d’alarma, avia instantàniament a la Central Receptora d’Alarmes 24 hores. Alhora, aquesta avisa a les autoritats i als propietaris i/o responsables de seguretat. En el cas de que el Sistema de Seguretat compti també amb la tecnologia necessària per l’extinció, aquesta actua al moment apagant el foc solament en la zona en què s’ha originat.

Les possibilitats que oferim tant de Detecció com d’Extinció de l’incendi són abundants.

 

Detecció

 

PULSADORES-incendio

La Detecció pot portar-se a terme a través de la tecnologia o de l’avís humà. En el segon cas, Telgra ofereix la instal•lació de polsadors manuals il•lustrats a la imatge.

En cas de que la Detecció de foc sigui a través d’automatismes, es pot dur a terme a partir de diferents detectors: detectors convencionals, entre ells tèrmics, òptics i velocimètrics, detectors lineals, detectors infrarojos i detectors de temperatura, de monòxid de carboni o de gasos.

Cadascun d’ells s’instal•la depenent de les condicions físiques en les que el detector es trobarà i el seu objectiu. Per aquest motiu Telgra realitza un estudi exhaustiu de les instal•lacions abans de pressupostar i instal•lar qualsevol Sistema de Seguretat.

 


Nivell de detecció graduable · Detecció manual i automàtica · Supervisió de connexió i funcionament 24/7 · Avís a les autoritatsExtinció


L’Extinció, de la mateixa manera que la Detecció, es pot efectuar a través de diferents mecanismes. Existeix la possibilitat d’una extinció manual, a través d’Extintors i Bies. Els extintors poden ser de pols, CO2 o aigua, mentre que els Bies sempre consisteixen en mànegues que projecten aigua a pressió.

Tot i que també es pot optar per l’extinció automàtica. Aquesta es pot dur a terme a través de Sprinklers, Portes tallafocs o bé Sistemes d’aigua inhabolitzada. Els sprinklers són regadors automàtics que es situen a al sostre. Per altra banda, el sistema d’aigua inhabolitzada consisteix en una tecnologia avançada que condensa l’aigua en una vapor que apaga ràpidament el foc sense danyar cap aparell electrònic ni qualsevol altre instrument de la instal•lació.

 


Extinció automàtica i manual · Extinció amb aigua no perjudicial o inhabolitzada · Extinció per àrees · Resposta automàtica en segons · Supervisió de connexió i funcionament 24/7 · Avís a autoritats.