Telf.: 93 846 64 70

Detecció d'Intrusió Interior


 

intrusion-particulares-panoramica

 

En aquest model de Sistema de Detecció d’Intrusió, l’entrada es detecta a l’interior o al perímetre de la propietat. Una vegada dins, l’alarma pot disparar-se a partir d’un polsador manual d’emergència activat per qualsevol treballador o bé de forma automàtica. Els instruments per detectar una intrusió de forma automàtica son molt nombrosos i de diferent naturalesa.

 

Tornar a Instrusió

   

 

1.    Interior

Detecció de moviment, vibració i obertura de portes i finestres.


2.    Perimetral

Protegeix el perímetre amb independència de si hi ha activitat o no dins del recinte.


3.    Exterior 

Detecció de la intrusió en zones obertes com parcel•les, horts solars i magatzems exteriors.