Telf.: 93 846 64 70

Video anàlisiDistingir entre persones i qualsevol altre subjecte com animals domèstics o vehicles ja no és impossible. Un anàlisi exhaustiu i automàtic detecta qualsevol petit moviment.

inicio-video-panoramica2

El Vídeo Anàlisi és un sistema infalible que treballa com un guarda de seguretat i vigilància electrònic. No té punts cecs ni tampoc descansa mai. Deetecta moviment a partir del vídeo, i funciona tant de dia com de nit. Diferencia entre vehicles, persones, animals i material extraviat. Així, fusiona les funciona d'un Sistema de Detecció d'Intrusió amb les de la Video vigilància. És útil tant en exterior com en interior amb una alta fiabilitat, donant l'elecció de visualitzar les imatges a temps real des de qualsevol dispositiu a través d'internet o bé a partir de qualsevol pantalla amb accés al disc dur del vídeo gravador. A més de seguir treballant amb un tall de llum, les càmeres mostren amb claredat tot el que capten fins a 425 metres de distància.

Si està interessat en instal·lar aquest sistema, a Telgra li oferim una demostració de com treballa aquesta teconologia a la seva propietat, per demostrar-li que res del que es diu aquí té diferències amb la realitat. .

Per veure més sobre el Vídeo Anàlisi, vagi a Vídeo Anàlisi per empreses o Vídeo Anàlisi per particulars