Telf.: 93 846 64 70

Custodia de claus per particulars


    custodia-llaves-panoramica


La custòdia de claus permet que una empresa privada de patrulles de vigilància guardi les claus que dónen accés a la seva propietat protegida pel nostre Sistema de Seguretat. D’aquesta manera, en cas d’alarma, l’empresa acut immediatament a inspeccionar el perímetre i l’interior, amb tl de comprovar si s’ha forçat l’entrada i avisar a les autoritats en cas necesari.

Per tant, aquest servei inclou els següents serveis:

-    Custòdia de claus precintades i codificades
-    Assistència immediata de les patrulles de vigilància en cas d’alarma, facilitant l’accés de les forces d’ordre públic.
-    Informe detallat de cada assistència, reflectint les incidències observades
-    Possibilitats de control de l’estat de les seves instal•lacions en cada assistència mitjançant rondes de control
-    Obertura i tancament diari de les seves instal•lacions a hores convingudes